گردهمایی

اولین گردهمایی سرگروه های درس زبان انگلیسی مناطق بیست گانه اداره کل شهرستان های استان تهران روز دوشنبه مورخ 1/8/91 برگزار خواهد شد.

مکان: شهرری خیابان فداییان اسلام  کانون سمیه

/ 0 نظر / 17 بازدید