طراحی سوالات استاندارد پایه اول

بسمه تعالی

دبیرخانه استانی درس زبان انگلیسی مقطع متوسطه در نظر دارد در راستای اجرای مفاد برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری ، مسابقه طراحی سوالات  استاندارد پایه اول را برگزار نماید . لذا ازکلیه مناطق و نواحی تابعه درخواست می شود سوالات برگزیده خود را با مشخصات کامل طراح سوال تا تاریخ 30/8/92 به این دبیرخانه  ، مستقر در ناحیه 2 شهرری ارسال نمایند .

/ 0 نظر / 19 بازدید