درخواست ارسال برنامه عملیاتی

از سرگروه های محترم مناطق تقاضا میشود برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی گروه خود را تا تاریخ 30/7/92 به دبیرخانه استانی ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 19 بازدید