برنامه عملیاتی 93-92

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

 

برنامه عملیاتی دبیرخانه استانی درس زبان انگلیسی مستقر در ناحیه 2 ری    سال تحصیلی 92-93

 

امتیاز

زمان اجرا

کمیت

عناوین فعالیتها

 

ردیف

 

محور ها

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

20

 

از اول مهر

 ماه 92

 تا آخر دی

ماه 92

 

 

 

 

20 منطقه

 

طراحی و تولید بسته آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی به صورت بروشور و پوستر آموزشی در تدریس مفاهیم زبان انگلیسی با محوریت بهبود کیفیت آموزشی به پایه های اول، دوم ، سوم و چهارم

 

 

 

1

 

طراحی آموزشی

 

 

1

 

5

 

تا آخر آذر ماه 92

 

20 منطقه

 

 

نقد و بررسی کتاب اول  ( به صورت غیرحضوری و مجازی )

 

2

نقدو بررسی محتوای آموزشی

 

2

 

5

در طول سال

 

20 منطقه

 

 

 

ایجاد و به روزرسانی وبلاگ آموزشی  و ایمیل

 

 

3

خلاقیت و نوآوری

 

3

 

5

تا آخر مهرماه 92 

 

20 منطقه

 

 

تحلیل و بررسی سوالات امتحانات نهایی خرداد سال 92

 

 

4

 

 

بهبود شیوه های ارزشیابی

 

 

4

 

8

تا آخر آبان ماه

 

20 منطقه

 

 

تحلیل و بررسی سوالات داخلی ( نوبت اول و دوم سال 92-91 )

 

5

 

7

یک ماه پس از دریافت آمار

 

20 منطقه

 

 

تحلیل نتایح امتحانات نهایی و بررسی علل رشد و افت تحصیلی

 

6

 

5

در طول سال

 

20 منطقه

 

 

اجرای کارگاه آموزشی محازی طراحی سوالات مفهومی و استاندارد پایه اول

 

7

 

5

در طول سال

 

20 منطقه

 

 

ایجاد و توسعه بانک سوالات

 

8

 

5

در طول سال

 

20 منطقه

 

 

تهیه مجموعه سوالات چند گزینه ای برای آمادگی کنکور(کلیه پایه ها )

 

9

 

10

تا آخر  آبان

 ماه  92 

 

20 منطقه

 

مسابقه طراحی سوال استاندارد ( زبان پایه اول )

 

10

 

                                                                                                                               75   

جمع

 

/ 0 نظر / 19 بازدید