پست های ارسال شده در دی سال 1392

ارسال گزارش فعالیت نیمسال اول

بدینوسیله یادآوری میگردد که گزارش فعالیت نیمسال اول سال جاری بایستی تا تاریخ 20/10/92 به صورت لوح فشرده به دبیرخانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

سرکلاس جنگجو باشم یا مهربان یا جدی

        اساس و بنیان مدیریت رفتار مؤثردر کلاس، داشتن روابط مثبت با دانش آموزان است. ارتباط مثبت پیوند محکمی بین معلم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید