تمدید مهلت ارسال مقاله در کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

هشتمین‌کنفرانس ملّی و پنجمین‌کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

The 8th National and the 5th International Conference on e-Learning and e-Teaching (ICeLeT 2014)

http://www.icelet.ir

مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 21/8/92 تمدید شد.

با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر درحوزه‌های مربوط به یادگیری و آموزش الکترونیکی، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات افتخار دارد که هشتمین کنفرانس ملّی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی را با همکاری انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) در اسفندماه سال 1392 برگزار کند.

این کنفرانس دربرگیرندة همة وجوه مرتبط با یادگیری الکترونیکی در حوزه‌های مختلف «فنّاورانه و مهندسی» و «پداگوژی و علوم تربیتی» است و از همة مقاله‌های اصیل که دربردارندة یافته‌های جدید در ابعاد گوناگون یادگیری ‌وآموزش الکترونیکی است، استقبال می‌کند.

 

شرایط مقاله‌ها

1ـ مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه‌های کنفرانس و دربرگیرندة نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.

2ـ پذیرش مقالات بر اساس نتایج داوری آنها صورت می‌پذیرد.

3ـ مقاله‌های پذیرفته شدة نهایی در مقاله‌نامة کنفرانس (کاغذی و الکترونیکی) منتشر خواهد شد.

4ـ چاپ مقاله‌های پذیرفته شده منوط به نام‌نویسی و حضور دست‌کم یکی از نگارندگان در کنفرانس است.

از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود مقاله‌های خود را به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق قالب نگارش مقاله آماده و از طریق سامانة کنفرانس (http://www.icelet.ir/users) به دبیرخانة کنفرانس ارسال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از انتشار مقاله‌ها به وبگاه کنفرانس http://www.icelet.ir/fa/page.php?rid=34 مراجعه فرمایید

/ 0 نظر / 18 بازدید